Zeven vette jaren
Image default
Dienstverlening

Scheiden zonder zorgen, het kan

Scheiden is een grote stap. Niemand stapt ooit in het huwelijksbootje met het idee na verloop van tijd te gaan scheiden. Het is en blijft een zware en emotionele beslissing waar vaak heel wat aan vooraf gaat. U heeft wellicht geprobeerd de brokken alsnog te lijmen, heeft misschien therapie gevolgd om terug dichter naar elkaar te groeien of heeft zelfs een time-out ingelast om tot inzichten te komen. Als dit allemaal niet meer helpt, is een scheiding vaak nog de enige uitweg. Dat scheiden steeds in conflict dient te gebeuren en alleen maar verliezers kent, willen wij hier graag even voor u ontkrachten.

Scheidingsmediation Apeldoorn helpt het pad naar oplossingen effenen

Communicatie is een belangrijk aspect binnen het scheidingsproces en laat het nu net daar zijn dat het wel al eens durft mislopen. Emoties nemen de bovenhand en dan is rationeel denken en communiceren moeilijk. Mediation helpt u beiden om met open geest rond tafel te gaan zitten en samen na te denken over oplossingen die voor u beiden aanvaardbaar zijn. U kunt hierbij denken aan verdelingen van bezittingen die moeten geregeld worden, de zorg voor de kinderen die moet verdeeld worden en afspraken rond de financiën die moeten gemaakt worden. Op zich al geen makkelijke onderwerpen, zeker niet als er dan van beide kanten ook nog emoties bijkomen.

Een mediator zal als neutraal en onafhankelijk bemiddelaar zorgen dat de gesprekken tussen u beiden met respect naar elkaar toe gebeuren in een open en eerlijke communicatie en zal ervoor zorgen dat afdwaling van het eigenlijke onderwerp vermeden wordt. De objectieve rol van de bemiddelaar zal helpen om tot doordachte en haalbare oplossingen te komen zonder de nood aan advocaten en een rechtbank om beslissingen te forceren.

Hebt u een compromis gevonden dat voor beiden aanvaardbaar is, dan dient dit enkel nog voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter om te bekrachtigen.

Scheidingsmediation Apeldoorn ook voor u?

Bent u op het punt gekomen dat een scheiding tussen u en uw partner nog de enige oplossing vormt en wilt u dit in alle sereniteit en met respect afhandelen? Overweegt u dan vast en zeker de mogelijkheid van mediation en overtuig uzelf ervan dat scheiden zonder zorgen echt geen illusie is. Het zal, zeker als er kinderen in de scheiding betrokken zijn, voor alle partijen een goed gevoel geven dat oplossingen kunnen gevonden worden zonder dat het tot een vechtscheiding moet komen.