Zeven vette jaren
Image default
Dienstverlening

Waterzuivering: de belangrijkste stappen

Drinkwater is een schaarse vitale hulpbron. Naar schatting is slechts 0,4% van het water op aarde geschikt voor menselijke consumptie. Daarom is het van cruciaal belang in waterzuivering te investeren om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot deze vitale hulpbron.

Waterzuivering bestaat hoofdzakelijk uit het verwijderen van stoffen die giftig zijn voor de mens, zoals chroom, lood of zink, en van algen, zand of bacteriën en virussen die in het water aanwezig kunnen zijn. Kortom, het elimineert elk potentieel risico voor de gezondheid van mensen.

Belangrijkste fasen van de waterzuivering

 

1. Voorbehandeling

De eerste stap is het verwijderen van grote vaste stoffen. Meestal wordt een rooster geplaatst om te voorkomen dat er vis of takjes doorheen kunnen. Vervolgens wordt het zand met behulp van een sifon van het water gescheiden om te voorkomen dat het de pompen in de waterzuiveringsinstallatie beschadigt.

In dit stadium is ook een voorontsmetting gebruikelijk om bepaalde organische stoffen te vernietigen.

2. Coagulatie-flocculatie

Lagedrukpompen transporteren het water naar een mengkamer, waarin de bestanddelen worden opgenomen die het water drinkbaar maken. In dit stadium van de waterzuivering wordt de pH aangepast door de toevoeging van zuren of alkaliën en worden coagulanten aan het water toegevoegd.

3. Decanteren

In de decanter worden zwevende deeltjes die door het water worden meegevoerd, afgescheiden door de zwaartekracht. De meer dichte schadelijke sedimenten blijven op de bodem, waar ze worden verwijderd en de minder dichte sedimenten blijven oplossen in het gesedimenteerde water.

4. Filtratie

Na het decanteren wordt het water door een poreus medium geleid om de minder dichte sedimenten te verwijderen. Deze filters houden de onzuiverheden tegen. Er zijn verschillende soorten filters, zoals zand of actieve kool, en ze kunnen open en door zwaartekracht werken of gesloten en onder druk staan.

5. Desinfectie van water

Tenslotte wordt chloor toegevoegd om elk soort bacterie of virus te elimineren. Het verwijderen van ziekteverwekkers uit grondwater of natuurlijke bronnen kan bijvoorbeeld gebeuren door bestraling met ultraviolette stralen of door toepassing van ozon.

6. Analyse

Zodra het proces in de zuiveringsinstallatie is voltooid, is het van essentieel belang verschillende analyses van het water uit te voeren om er zeker van te zijn dat het zuiveringsproces succesvol is geweest. Het water moet kleurloos, reukloos en smaakloos zijn en voldoen aan de normen die in elk land van kracht zijn.