Zeven vette jaren
Bedrijven

Een ergonomische werkplek inrichting

Een ergonomische werkplek is niet alleen van belang voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Er wordt in een bedrijf naar gekeken om een zo’n ergonomisch mogelijke werkplek te maken. Hoe beter een werkplek wordt ingericht, hoe beter de werknemers kunnen presteren. Er worden zo onnodige werk gerelateerde klachten en ziektes vermeden. Ergonomische werkplekken leveren voor de werkgever meer dan 15% productiviteit op. Het ziekteverzuim kan zelfs 3% dalen. Beiden gemeten ten opzichte van een ongezonde werkplek. Daarom is het dus voor een werkgever van groot belang dat een werknemer op een ergonomische plek aan het werk is. Ook is een werkgever verplicht ervoor te zorgen dat hij ergonomische werkplekken heeft. Indien een werknemer door een ongezonde werkplek ziek wordt en dat kan bewijzen, kan hij daar een rechtszaak van maken. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je werknemer voldoende zuurstof tot zijn beschikking heeft evenals licht, temperatuur en geluid. Dit zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de concentratie en vermoeidheid, waardoor eventuele ziektes en andere klachten vaak verminderen. 

Klachten 

Er zijn veel klachten die worden beïnvloed door de werkzaamheden die uitgevoerd worden. 
RSI; Repetitive Strain Injury (RSI) is een klacht die vaak bij werknemers voorkomt. Wanneer een werknemer vaak dezelfde beweging moet uitvoeren kunnen deze klachten ontstaan. Het kan een langdurige ziekte opleveren. Ruim 60% van de Nederlandse bevolking loopt kans op het krijgen van RSI gerelateerde klachten. Het kost vaak miljarden aan schadevergoedingen. 
Het ziekteverzuim. Doordat er op een werkplek vaak een slechte ergonomie is, kunnen fysieke klachten ontstaan. Wanneer een werknemer vaak een pakket moet optillen en deze naar een andere plaats moet brengen, kunnen er gemakkelijk rugklachten ontstaan. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een rollenbaan kunnen deze klachten behoorlijk worden teruggedrongen. 
Spierklachten. Deze ontstaan vaak door de ongezondheid op het werk. Rug- en spierklachten zijn er vaak de oorzaak van dat werknemers vaak ziek thuis zijn. 

Ergonomische oplossingen bij het werk 

Op de eerste plaats speelt de verlichting een belangrijke rol. Je moet je werk goed kunnen doen zonder dat je daarvoor je ogen extra moet inspannen. Er moet dus voldoende licht zijn. U zal alles goed moeten kunnen lezen zonder dat u daarbij vermoeide ogen krijgt. 
U moet ook kunnen werken bij een aangename temperatuur. De grootste groep mensen zijn het meest productief bij een temperatuur van 20 graden Celsius. Zorg er als werkgever voor dat deze gunstige temperatuur op de werkplek wordt bereikt, zowel in de zomer als in de winter. 
De luchtkwaliteit moet goed zijn. Daarvoor moet er een goede luchtvochtigheid en luchtcirculatie aanwezig zijn. Laat als werkgever deze regelmatig controleren en indien nodig aanpassen. 
Het geluid dat wordt geproduceerd wordt, mag niet te hoog zijn. In stille ruimtes kunnen werknemers zich beter concentreren waardoor de werkzaamheden goed kunnen worden verricht. 

Belangrijk 

Het is dus zowel voor de werkgever als werknemer van groot belang dat een werkplek ergonomisch is ingericht. U zal graag naar uw werk gaan, omdat de omgeving waarin u werkt aangenaam is. Een ergonomische werkplek is onontbeerlijk in een werkplaats.

https://humanoffice.nl